Legislació

Legislació andorrana en prevenció.

EuroPrevenció facilita l’accés a la legislació aplicable en matèria de Prevenció dels Riscos Laborals al principat d’Andorra.

 • Llei 34/2008, del 18 de desembre,de la seguretat i la salut en el treball.
  PDF
 • Decret del 3-10-2012 d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d’equips de protecció individual.
  PDF
 • Decret del 3-10-2012 d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball.
  PDF
 • Decret d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball.
  PDF
 • Decret de l’1 de desembre del 2010 d’aprovació del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.
  PDF

Altres fons d’informació.

 • Organització Internacional del Treball (OIT) www.ilo.org
 • Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (OSHA) http://osha.europa.eu/es
 • A Espanya. Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo www.insht.es
 • A França. Agence Nacional pour la Segurité et la Santé dans le Trevail. www.anact.fr
 • A Portugal. Autoridade para as Condiçoes do trabalho. www.act.gov.pt