Curs d’utilització de maquinària de construcció i industrial

LA PREVENCIÓ LABORAL MITJANÇANT LA FORMACIÓ, UN VALOR SEGUR.

CURS D’UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ I INDUSTRIAL.

(4 a 8 hores lectives)

Modalitats.

Els cursos d’utilització de maquinària, es poden realitzar en dues modalitats:
1. Nivell elemental de quatre hores lectives distribuïdes en dues parts, 2 hores de teòrica i 2 hores de practiques amb maquinària real a les nostres instal·lacions.
2.  Nivell superior de vuit hores lectives distribuïdes en dues parts, 4 hores de teòrica i 4 hores de practiques amb maquinària real a les nostres instal·lacions.
Les formacions tant teòriques com practiques estan realitzades per personal degudament acreditat.
Les formacions es realitzaran en horaris a convenir amb el client, en dies sencers, matins o tardes, de dilluns a divendres tot el dia o dissabtes al matí.
Les formacions es realitzaran sempre amb grups de 10 a 15 alumnes.

Tipologia dels cursos.

1. Plataformes elevadores de persones; articulades i tisora.
2. Plataformes elevadores per cremallera, ascensors i montà carregues.
3. Bastides tubulars i penjades motoritzades.
4. Torretes de treball d’alumini.
5. Camió ploma.
6. Carretillas elevadores.
7. Manipuladors telescopis.
8. Maquinària d’excavació.
9. Maquinària d’obra.
10. Encofrats.
11.Altres a demanda del client.

Avantatges.

  • Diferenciació: 50% de l’acció formativa es pràctica per el que els coneixements son d’aplicació immediata en el lloc de treball.
  • Especialització: en el ús del equip concret segons el cura que es realitzi.
  • Dos en un: el coneixement aplicat és compatible amb l’obtenció del curs elemental de Prevenció dels riscos Laborals (4 hores lectives d’ EuroPrevenció, S.L.)
  • Formadors: transforma el coneixement teòric en aplicacions practiques.
  • L’equip formador esta integrat per Graduats en Prevenció i Seguretat Integral, Tècnics Superiors en P.R.L. Tècnics de nivell Mitja en P.R.L. a més de personal altament qualificat en la manipulació de la maquinària específica del curs.